Θεραπεία καρκίνου του οισοφάγου – πληροφορίες για ασθενείς

Ο καρκίνος του οισοφάγου είναι μια ασθένεια στην οποία σχηματίζονται κακοήθη (καρκινικά) κύτταρα στους ιστούς του οισοφάγου. Τα σημεία και τα συμπτώματα του καρκίνου του οισοφάγου περιλαμβάνουν απώλεια βάρους και οδυνηρή ή δύσκολη κατάποση

 

Γενικές πληροφορίες για τον καρκίνο του οισοφάγου
Βασικά σημεία

Ο καρκίνος του οισοφάγου είναι μια ασθένεια στην οποία σχηματίζονται κακοήθη (καρκινικά) κύτταρα στους ιστούς του οισοφάγου.
Το κάπνισμα, η βαριά χρήση αλκοόλ και ο οισοφάγος Barrett μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου.
Τα σημάδια και τα συμπτώματα του καρκίνου του οισοφάγου είναι απώλεια βάρους και οδυνηρή ή δύσκολη κατάποση.
Ποικίλες εξετάσεις χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση (εύρεση) και τη διάγνωση του καρκίνου του οισοφάγου.
Ορισμένοι παράγοντες επηρεάζουν την πρόγνωση και τις επιλογές θεραπείας

 

Ο καρκίνος του οισοφάγου είναι μια ασθένεια στην οποία σχηματίζονται κακοήθη (καρκινικά) κύτταρα στους ιστούς του οισοφάγου.

Ο οισοφάγος είναι  κοίλος, μυϊκός σωλήνας που μετακινεί τα τρόφιμα και τα υγρά από το λαιμό στο στομάχι. Το τοίχωμα του οισοφάγου αποτελείται από διάφορα στρώματα ιστού, συμπεριλαμβανομένης της βλεννογόνου μεμβράνης, των μυών και του συνδετικού ιστού. Ο καρκίνος του οισοφάγου ξεκινά από την εσωτερική επένδυση του οισοφάγου και εξαπλώνεται προς τα έξω διαμέσου των άλλων στρωμάτων καθώς μεγαλώνει.

 

Οι δύο πιο συνήθεις μορφές καρκίνου του οισοφάγου ονομάζονται από τον τύπο των κυττάρων που γίνονται κακοήθεις (καρκινικές):

Πλακώδες καρκίνωμα: Ο καρκίνος που σχηματίζεται σε πλακώδη κύτταρα, τα λεπτά, επίπεδα κύτταρα που φέρει ο οισοφάγος. Αυτός ο καρκίνος απαντάται συχνότερα στο άνω και μεσαίο τμήμα του οισοφάγου, αλλά μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε κατά μήκος του οισοφάγου. Αυτό ονομάζεται επίσης επιδερμοειδές καρκίνωμα.
Αδενοκαρκίνωμα: Καρκίνος που αρχίζει σε αδενικά (εκκριτικά) κύτταρα. Τα αδενικά κύτταρα στην επένδυση του οισοφάγου παράγουν και απελευθερώνουν υγρά όπως βλέννα. Τα αδενοκαρκινώματα συνήθως σχηματίζονται στο κάτω μέρος του οισοφάγου, κοντά στο στομάχι.

 

Το κάπνισμα, η βαριά χρήση αλκοόλ και ο οισοφάγος Barrett μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου.

Οτιδήποτε αυξάνει τον κίνδυνο να αποκτήσετε μια ασθένεια ονομάζεται παράγοντας κινδύνου. Η ύπαρξη ενός παράγοντα κινδύνου δεν σημαίνει ότι θα νοσήσετε με καρκίνο. Χωρίς παράγοντες κινδύνου δεν σημαίνει ότι δεν θα νοσήσετε με καρκίνο. Συζητήστε με το γιατρό σας αν νομίζετε ότι μπορεί να διατρέχετε κίνδυνο. Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Χρήση καπνού.
Βαριά χρήση αλκοόλ.
Οισοφάγος Barrett : Μια κατάσταση στην οποία τα κύτταρα  στο κάτω τμήμα του οισοφάγου έχουν αλλάξει ή έχουν αντικατασταθεί από ανώμαλα κύτταρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καρκίνο του οισοφάγου. Η γαστρική παλινδρόμηση (η επιστροφή του περιεχομένου του στομάχου στο κάτω τμήμα του οισοφάγου) μπορεί να ερεθίσει τον οισοφάγο και, με την πάροδο του χρόνου, να προκαλέσει τον οισοφάγο Barrett.
Η αύξηση της ηλικίας.

 

Τα σημάδια και τα συμπτώματα του καρκίνου του οισοφάγου είναι απώλεια βάρους και οδυνηρή ή δύσκολη κατάποση.

Αυτά και άλλα σημεία και συμπτώματα μπορεί να προκληθούν από καρκίνο του οισοφάγου ή από άλλες καταστάσεις. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν έχετε κάποιο από τα παρακάτω:

Επώδυνη ή δύσκολη κατάποση.
Απώλεια βάρους.
Πόνος πίσω από το στήθος
Βραχνάδα και βήχα
Δυσπεψία και καούρα.
Οι εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση (εύρεση) και τη διάγνωση του καρκίνου του οισοφάγου.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες δοκιμές και διαδικασίες:

Φυσική εξέταση και ιστορικό: Μια εξέταση του σώματος για να ελεγχθούν τα γενικά σημεία της υγείας, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για σημεία της νόσου, όπως εξογκώματα ή οτιδήποτε άλλο φαίνεται ασυνήθιστο. Θα ληφθεί επίσης ένα ιστορικό του ασθενούς και των παρελθουσών ασθενειών και θεραπειών.
Ακτινογραφία θώρακα: Μια ακτινογραφία των οργάνων και των οστών μέσα στο στήθος. Μια ακτινογραφία είναι ένας τύπος δέσμης ενέργειας που περνά από το σώμα και αποτυπώνει πάνω σε φιλμ, εικόνα των περιοχών μέσα στο σώμα.
Οισοφαγογράφημα: Μια σειρά από ακτινογραφίες του οισοφάγου και του στομάχου. Ο ασθενής πίνει ένα υγρό που περιέχει βάριο). Το υγρό επικαλύπτει τον οισοφάγο και το στομάχι και λαμβάνονται ακτινογραφίες. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται επίσης βαριούχο γεύμα.

Οισοφαγοσκόπηση: Η ενδοσκόπηση που μελετά τον οισοφάγο για να ελεγχθεί για μη φυσιολογικές περιοχές. Ένα γαστροσκόπιο εισάγεται μέσω του στόματος στον οισοφάγο. Το γαστροσκόπιο είναι ένας λεπτός σωλήνας με φως και κάμερα για προβολή. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο για να αφαιρεθούν δείγματα ιστών, τα οποία ελέγχονται στο μικροσκόπιο για σημάδια καρκίνου. Όταν ο οισοφάγος και το στομάχι εξετάζονται, η εξέταση ονομάζεται ανώτερη ενδοσκόπηση.

Βιοψία: Η λήψη κυττάρων ή ιστών, έτσι ώστε να μπορούν να εξετασθούν στο μικροσκόπιο από παθολογοανατόμο για να ελεγχθούν για σημάδια καρκίνου. Η βιοψία γίνεται συνήθως κατά τη διάρκεια μιας οισοφαγοσκόπησης. Μερικές φορές μια βιοψία δείχνει αλλαγές στον οισοφάγο που δεν είναι καρκίνος αλλά μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο.
Ορισμένοι παράγοντες επηρεάζουν την πρόγνωση και τις επιλογές θεραπείας.

Η πρόγνωση και οι επιλογές θεραπείας εξαρτώνται από τα ακόλουθα:

Το στάδιο του καρκίνου (είτε επηρεάζει μέρος του οισοφάγου, περιλαμβάνει ολόκληρο τον οισοφάγο είτε έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος).
Εάν ο όγκος μπορεί να απομακρυνθεί πλήρως με χειρουργική επέμβαση.
Η γενική υγεία του ασθενούς.

Όταν ο καρκίνος του οισοφάγου βρίσκεται πολύ νωρίς, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ίασης. Ο καρκίνος του οισοφάγου βρίσκεται συχνά σε προχωρημένο στάδιο όταν διαγνωστεί. Σε μεταγενέστερα στάδια, ο καρκίνος του οισοφάγου μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλά σπάνια μπορεί να θεραπευτεί.