Επιλογή Σελίδας

24ωρη ph-μετρία αντιστασιομετρία(εμπέδηση)

 

Αυτή η εξέταση πραγματοποιείται σε λίγα ιατρικά κέντρα. Περιλαμβάνει τον ίδιο τρόπο διαδικασίας όπως η 24ωρη phμετρία του οισοφάγου (ένας σωλήνας διέρχεται μέσω της μύτης μέσα στον οισοφάγο στο επίπεδο του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα). Μετρά τόσο την όξινη όσο και  την μη όξινη παλινδρόμηση στον οισοφάγο  μέσα σε 24 ώρες. Αυτή η εξέταση είναι σημαντική για τους ανθρώπους με συμπτώματα παλινδρόμησης και παρουσιάζουν παλινδρόμηση χολής, και όχι παλινδρόμηση οξέος, και ως εκ τούτου έχουν φυσιολογικά αποτελέσματα στην 24ωρη phμετρία του οισοφάγου. Η διενέργεια της 24ωρης  phμετρίας αντιστασιομετρίας δεν προϋποθέτει την εκτέλεση  24ωρης phμετρίας του οισοφάγου,αφού περιλαμβάνεται σε αυτήν . Δυστυχώς, η αντιστασιομετρία δεν μπορεί να γίνει με ασύρματη κάψουλα όπως η ασύρματη phμετρία (Bravo).