Επιλογή Σελίδας

ΛΟΙΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

 

Διαθέτουμε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύνολο διαγνωστικού ελέγχου και θεραπευτικών παρεμβάσεων για τις γαστρεντερικές διαταραχές.

 

24ωρη ph-μετρία αντιστασιομετρία(εμπέδηση)

 

Αυτή η εξέταση πραγματοποιείται σε λίγα ιατρικά κέντρα. Περιλαμβάνει τον ίδιο τρόπο διαδικασίας όπως η 24ωρη phμετρία του οισοφάγου (ένας σωλήνας διέρχεται μέσω της μύτης μέσα στον οισοφάγο στο επίπεδο του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα).

 

περισσότερα

24ωρη ph-μετρία οισοφάγου

 

Η ph-μετρία του οισοφάγου  καταγράφει το ph στον οισοφάγο σας για να διαπιστώσει αν έχετε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ).Η εξέταση μπορεί επίσης να γίνει για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων ή η λήψη της απόφασης για χειρουργική επέμβαση

 

περισσότερα

48ωρη ασύρματη ph-μετρία οισοφάγου (Bravo)

Η ph-μετρία του οισοφάγου  καταγράφει το ph στον οισοφάγο σας για να διαπιστώσει αν έχετε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ).Η εξέταση μπορεί επίσης να γίνει για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων ή η λήψη της απόφασης για χειρουργική επέμβαση

 

 

περισσότερα

Μανομετρία οισοφάγου

Μανομετρία οισοφάγου είναι  η εξέταση η οποία  ελέγχει την λειτουργία του οισοφάγου

περισσότερα

Μανομετρία ορθού

Ορθοπρωκτική μανομετρία είναι η εξέταση που μελετά την λειτουργία του ορθού και των σφιγκτήρων του πρωκτού

 

περισσότερα

Τέστ αναπνοής για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

 

Η δοκιμασία αναπνοής για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού  είναι μία απλή και ασφαλής δοκιμασία ελέγχου που χρησιμοποιείτε  για να ανιχνεύσει την λοίμωξη από το ελικοβακτηριδίου του πυλωρού.

 

περισσότερα