Επιλογή Σελίδας

Ενδοσκόπηση με ασύρματη κάψουλα

 

Η ενδοσκόπηση με ασύρματη κάψουλα PillCam SB® αποτελεί το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο, φιλικό προς τον ασθενή εργαλείο για την άμεση εξέταση του λεπτού εντέρου για την ανίχνευση και την παρακολούθηση νοσημάτων. Η  εξέταση του λεπτού εντέρου με ασύρματη κάψουλα αποτελεί το πρότυπο  φροντίδας για την αξιολόγηση του λεπτού εντέρου, βοηθώντας τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας να ανιχνεύσουν την παρουσία αλλοιώσεων καθώς και ποια μπορεί να είναι η αιτία της μικροσκοπικής απώλειας αίματος από το γαστρεντερικό σωλήνα, της σιδηροπενικής αναιμίας και της νόσου του Crohn.

Με την ενδοσκοπική κάψουλα PillCam SB, οι γιατροί μπορούν να απεικονίσουν το σύνολο του λεπτού εντέρου χωρίς να υποβάλουν τους ασθενείς σε  δυσάρεστες διαδικασίες και χωρίς να υποβάλλονται σε καταστολή. Με την απλή κατάποση μίας μικρούς μεγέθους κάψουλας, οι ιατροί μπορούν να ανιχνεύσουν και να παρακολουθήσουν βλάβες, έλκη, όγκους, και αιμορραγία εντός του λεπτού εντέρου.