Κατανοώντας τα πρεβιοτικά, τα προβιοτικά και τα συμβιωτικά

Όταν αναφερόμαστε στις θεραπευτικές επιδράσεις του εντερικού μικροβιώματος , τα επί του παρόντος διαθέσιμα πρεβιοτικά, προβιοτικά και συμβιωτικά αντιπροσωπεύουν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Τι είναι τα προβιοτικά Τα προβιοτικά είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί που, όταν χορηγούνται σε επαρκείς ποσότητες, αναμένεται να προσφέρουν ένα όφελος για την υγεία στον ξενιστή. Γενικά, τα προβιοτικά έχουν αποδειχθεί ότι…