Το H. pylori (Helicobacter pylori) είναι ένα βακτήριο που βρίσκεται στον γαστρικό βλεννογόνο των ανθρώπων. Οι λοιμώξεις του H. pylori είναι συνήθεις. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων εκτιμούν ότι περίπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού στον κόσμο μολύνονται από τον H. pylori.

 

Σε σύγκριση με τα ανεπτυγμένα κράτη, τα ποσοστά μόλυνσης στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι πολύ υψηλότερα. Αν και η λοίμωξη από τον Η. Pylori δεν δημιουργεί ασθένειες στις περισσότερες περιπτώσεις, θεωρείται πρωταρχικός παράγοντας κινδύνου για την πλειονότητα των ελκών του στομάχου, όπως πεπτικά έλκη, καθώς και για ασθένειες στο ανώτερο λεπτό έντερο και καρκίνο στομάχου.

Το Helicobacter Pylori είναι ένα Gram-αρνητικό βακτήριο που βρίσκεται στο στομάχι. 3D απεικόνιση

 

Τύποι μεθόδων ανίχνευσης

 

Οι εξετάσεις για την ανίχνευση του H. pylori είναι τριών τύπων: (1) επεμβατικές εξετάσεις και  (2) μη επεμβατικές εξετάσεις.

 

Επεμβατικές εξετάσεις

Μ την ενδοσκόπηση, λαμβάνονται δείγματα βιοψίας για αξιολόγηση. Διεξάγονται διάφορες δοκιμασίες για την ανίχνευση της παρουσίας βακτηρίων σε αυτά τα δείγματα και το Η. Pylori επιδιώκεται να καλλιεργηθεί από το δείγμα.

 

Για να ξεπεραστεί η οξύτητα στο στομάχι, αυτά τα βακτηρίδια εκκρίνουν ουρεάση – ένα ένζυμο που παράγει αμμωνία με τη μετατροπή της χημικής ουρίας. Τα δείγματα βιοψίας ελέγχονται με τεστ(Clo test), το οποίο θα αλλάξει το χρώμα της εάν υπάρχει ουρεάση στο δείγμα. Τα αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν μέσα σε λίγα λεπτά ή μερικές φορές ακόμα και 24 ώρες.

 

Το H. pylori έχει σπειροειδές σχήμα που τον βοηθά να κρυφτεί στις λιγότερο όξινες περιοχές του στομάχου. Για παράδειγμα, τα βακτήρια μπορεί να συνδέονται με τα κύτταρα που βρίσκονται την εσωτερική επιφάνεια του στομάχου. Καθώς τα ανοσοκύτταρα δεν είναι σε θέση να διεισδύσουν στην επένδυση του στομάχου, αποτυγχάνουν να εξαλείψουν το Η. Pylori. Λόγω τεχνικών περιορισμών, ορισμένες επεμβατικές εξετάσεις μπορεί να μην αποφέρουν ακριβή αποτελέσματα. Όταν τα βακτήρια κρύβονται με αυτόν τον τρόπο, η βιοψία μπορεί να παραλείψει τις κρυφές περιοχές.

 

Οι πρόοδοι σε τεχνικές όπως ΝΒΙ και CLE μπορεί να μας επιτρέψουν να δούμε τις ανωμαλίες του γαστρικού βλεννογόνου σε μια μεγεθυμένη όψη. Συγκεκριμένα, με τη χρήση CLE, το Η. Pylori μπορεί να ανιχνευθεί με απεικόνιση ζωντανών ιστών κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης. Οι ενδοσκοπικοί είναι συχνά σε θέση να δουν μοναδικά βακτήρια και βακτηριακές συστάδες που υπάρχουν στην επιφάνεια και κρυμμένα σε εσωτερικές θέσεις. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται μια σημαντική ανακάλυψη στις παρούσες διαγνωστικές δυνατότητες.

 

 

Μη επεμβατικές εξετάσεις

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

 

Ο έλεγχος αίματος χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της μόλυνσης με μέτρηση του επιπέδου των αντισωμάτων στο H. pylori. Οι επαναληπτικές εξετάσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να εξακριβώσουν εάν η λοίμωξη εξαλείφεται μετά από μερικούς μήνες.

 

Δοκιμασία αναπνοής

 

Σε αντίθεση με τις εξετάσεις αίματος όπου τα επίπεδα αντισωμάτων μετριούνται και συγκρίνονται μέσα σε ένα παράθυρο 6 μηνών, η δοκιμασία αναπνοής γίνεται εντός 30 ημερών μετά τη θεραπεία. Η δοκιμασία αναπνοής χρησιμοποιείται καλύτερα για να διασφαλιστεί ότι τα βακτηρίδια έχουν εξαλειφθεί.

 

Συνιστάται στους ασθενείς να σταματήσουν να καταναλώνουν φάρμακα στομάχου (π.χ. αναστολείς αντλίας πρωτονίων, Pepto-Bismol) και αντιβιοτικά 2 εβδομάδες πριν από τη δοκιμή. Οι ασθενείς λαμβάνουν διάλυμα με ουρία με τη μορφή ραδιενεργών ή μη ραδιενεργών ενώσεων.Η ουρία μετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα εάν υπάρχει Η. Pyroli και αυτό ανιχνεύεται στην εκπνεόμενη αναπνοή. Η εκτέλεση δοκιμασίας ραδιενεργού ουρίας (αναπνοής) είναι συγκριτικά εύκολη καθώς ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι άμεσα διαθέσιμος σε μονάδες ακτινών Χ. Σε σύγκριση με τη λήψη ακτίνων Χ, η έκθεση στην ακτινοβολία είναι μικρότερη με τη χρήση αυτής της μεθόδου.

 

 Δοκιμασία κοπράνων

 

Ταυτοποιεί το Η. pylori με δοκιμασία αντιγόνου του Η. pylori στα κόπρανα και χρησιμοποιείται επίσης για να επιβεβαιώσει ότι η μόλυνση έχει εξαλειφθεί μετά τη θεραπεία.

 

Η δοκιμασία αντιγόνου του Η. pylori στα κόπρανα και η δοκιμασία αναπνοής ουρίας είναι οι πλέον κατάλληλες για τη διάγνωση λοίμωξης στα παιδιά. Είναι ασφαλές να χρησιμοποιηθεί δοκιμασία μη ραδιενεργού ουρίας στα παιδιά.

News Medical Life Sciences

 

Περισσότερα άρθρα

Eλικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Τεστ αναπνοής για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Δοκιμασία αντιγόνου του Η. pylori στα κόπρανα