Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων είναι μια κατηγορία φαρμάκων, που δρουν στο στομάχι και μειώνουν την οξύτητα του περιεχομένου του.Συνταγογραφούνται συχνά για το έλκος του στομάχου και την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.Πολλές είναι οι μελέτες που έχουν ασχοληθεί εάν μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στους νεφρούς,

Άλλη μια μελέτη κατά την οποία δεν μπορεί να αποδειχθεί μια αιτιώδης σχέση.

Οι ασθενείς συχνά ρωτούν για τις αυξανόμενες δημοσιευμένες ανεπιθύμητες ενέργειες των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPI), συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας νεφροπάθειας . Σε αυτήν την μελέτη , οι ερευνητές αξιολόγησαν τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας νεφροπάθειας σε ασθενείς των οποίων ο εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR) ήταν> 60 mL / λεπτό / 1,73 m2 όταν αναστολείς αντλίας πρωτονίων χορηγήθηκαν για πρώτη φορά. Οι ασθενείς που έλαβαν Η2 αναστολείς της ισταμίνης χρησίμευσαν ως ομάδα σύγκρισης. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές απέκλεισαν τους ασθενείς που είχαν οξεία νεφρική βλάβη κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Η μελέτη προσαρμόστηκε σε πιθανές δημογραφικές και κλινικές μεταβολές, συμπεριλαμβανομένης της λήψης μη στεροειδών αντιφλεγμονώδων φαρμάκων (ΜΣΑΦ).

Κατά τη διάρκεια των 5 ετών παρακολούθησης, η χρήση PPI συσχετίστηκε με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας νεφροπάθειας, ανεξάρτητα από το εάν η χρόνια νεφροπάθεια ορίστηκε ως μείωση της σπειραματικής διήθησης σε <60 mL / λεπτό / 1,73 m2 ή ως μείωση του GFR κατά 30% ή 50 % Η αναλογία κινδύνου κυμάνθηκε από 1,2 έως 1,3 %. Σε 5 χρόνια, η χρήση PPI συσχετίστηκε με περίπου 4% επιπλέον απόλυτο κίνδυνο για σπειραματική διήθηση <60 mL / λεπτό / 1,73 m2 και περίπου 0,5% περίσσεια απόλυτου κινδύνου για μείωση κατά 50% της σπειραματικής διήθησης. Η διάρκεια της  λήψης ΡΡΙ σχετίζεται ανάλογα με την έκταση του κινδύνου για την εκδήλωση της χρόνιας νεφροπάθειας.Η ανωτέρω είναι άλλη μια μελέτη κατά την οποία δεν μπορεί να αποδειχθεί μια αιτιώδης σχέση μεταξύ της λήψης ΡΡΙ και χρόνιας νεφροπάθειας.

NEJM article