Χρωμοενδοσκόπηση-Virtual Χρωμοενδοσκόπηση NBI

Η χρωμοενδοσκόπηση είναι μια ενδοσκοπική τεχνική που χρησιμοποιεί χρωστικές ουσίες κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης για να επισημάνει τις διαφορές στον βλεννογόνο, καθώς και δυσπλαστικές και κακοήθεις αλλαγές που δεν είναι εμφανείς στο λευκό φως. Η virtual χρωμοενδοσκόπηση με ΝΒΙ , χρησιμοποιώντας την ψηφιακή επεξεργασία, μεταβάλλει το φάσμα φωτός, χωρίς τη χρήση χρωστικών ουσιών Η χρωμοενδοσκόπηση χρησιμοποιείται για να αυξήσει τα ποσοστά ανίχνευσης για διάφορες παθολογικές διεργασίες κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης. Η χρωμοενδοσκόπηση συχνά χρησιμοποιείται στην επιτήρηση του οισοφάγου για τον οισοφάγο Barrett, στην αξιολόγηση των πολύποδων στο κόλον και στην παρακολούθηση της δυσπλασίας σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ΙΦΝΕ)

Οι αρχικές αξιολογήσεις της virtual χρωμοενδοσκόπησης με υπολογιστή για την κολονοσκόπηση έδειξαν αποτελεσματικότητα παρόμοια με εκείνη της χρωμοενδοσκόπησης, χωρίς τις δυσκολίες υλικοτεχνικής υποστήριξης ή την παρασκευή και εφαρμογή χρωστικών ουσιών.  Η ενδοσκοπική μεγέθυνση, η φασματοσκοπία, η ενδοσκοπική μικροσκόπηση και η ενδοκυτταροσκόπηση έχουν σημαντικούς ρόλους στην αξιολόγηση της ΙΦΝΕ και στην παρακολούθηση της χρόνιας ελκώδους κολίτιδας .Η χρήση αυτών των τεχνικών στον οισοφάγο Barrett έχει επίσης οδηγήσει σε καλύτερη ανίχνευση της δυσπλασίας, ιδιαίτερα σε απουσία διακριτών βλαβών.

 

Ενδείξεις

Η χρωμοενδοσκόπηση έχει χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση του οισοφάγου Barrett,του οισοφαγικού αδενοκαρκινώματος, της γαστρικής μεταπλασίας και αδενοκαρκινώματος και στην παρακολούθηση ασθενών με ΙΦΝΕ.

Αντενδείξεις

Οι αντενδείξεις για την χρωμοενδοσκόπηση είναι οποιαδήποτε από τις συνηθισμένες αντενδείξεις για ενδοσκόπηση ή ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης στις χρωστικές που χρησιμοποιούνται κάτι το οποίο δεν ισχύει για την virtual χρωμοενδοσκόπηση με ΝΒΙ.

Η χρωμοενδοσκόπηση δεν εκτελείται κατά τη διάρκεια της συνηθισμένης ενδοσκόπησης. Εκτελείται σε κέντρα που ειδικεύονται σε αυτό το πεδίο ή κατά περίπτωση, όπως υποδεικνύεται από την κλινική κατάσταση και υπαγορεύεται από την εμπειρία του ενδοσκόπου και του κέντρου.

 

Εφαρμογές της χρωμοενδοσκόπησης

Οισοφάγος Barrett και αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου

Ο αυξανόμενος επιπολασμός του οισοφάγου Barrett και η αναγνώρισή του ως προ-κακοήθης αλλοίωσης έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην αναγνώριση των μεταπλαστικών και δυσπλαστικών αλλαγών.  Η αυξανόμενη χρήση της ενδοσκοπικής θεραπείας για τη δυσπλασία και το αδενοκαρκίνωμα έδωσε περαιτέρω ώθηση σε αυτή την έννοια. Η χρωμοενδοσκόπηση θεωρείται από μερικούς ως ένα εργαλείο για την αναγνώριση βλαβών υψηλού κινδύνου στο οισοφάγο Barrett και για τη διευκόλυνση της οριστικής θεραπείας.

Η χρωμοενδοσκόπηση μεγεθύνσεως είναι μια σημαντική συμπληρωματική τεχνική που ενισχύει την ευαισθησία και την εξειδίκευση.  Έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμη και η αξιολόγηση βλαβών χωρίς βιοψίες με βάση τη χρώση.  Δυστυχώς, η ευαισθησία και η ειδικότητα είναι ευρεία. Οι τυχαία ελεγχόμενες δοκιμές έχουν δείξει αντικρουόμενα αποτελέσματα και επίσης ισοδυναμία με την συνήθη ενδοσκόπηση.

 

Ο καρκίνος του οισοφάγου

Χρησιμοποιείται συνηθέστερα για την έρευνα ασθενών που διατρέχουν κίνδυνο για καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με κατάχρηση καπνού, κατάχρησης οινοπνεύματος ή με παρελθόν καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου. Η ευαισθησία υπερβαίνει το 90%, αλλά η ειδικότητα είναι μεταβλητή. Η τεχνική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την καθοδήγηση της εκτομής πρώιμων αλλοιώσεων.

 

Γαστρική μεταπλασία και καρκίνος

Η χρωμοενδοσκόπηση έχει χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση και οριοθέτηση δυσπλασίας, εντερικής μεταπλασίας ή κακοήθειας.  Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε ομάδες υψηλού κινδύνου που απευθύνονται σε εντατική παρακολούθηση.

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η ανίχνευση του Helicobacter pylori στο στομάχι είναι καλύτερη με την χρωματοενδοσκόπηση , αν και αυτή η έννοια δεν έχει αξιολογηθεί σε κλινικές δοκιμές.  Μελετάται και η αξιολόγηση της λειτουργικής ανάκτησης του γαστρικού βλεννογόνου μετά από θεραπεία εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου του  πυλωρού.

 

Ορθοκολικό αδένωμα

Έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες για ενισχυμένη ανίχνευση αδενώματος με χρωμοενδοσκόπηση με ποικίλα αποτελέσματα.

Μπορεί να υπάρχει πλεονέκτημα για τη χρωμοενδοσκόπηση στην ανίχνευση επίπεδων αλλοιώσεων.  Δεν έχει καταδειχθεί αυξημένο ποσοστό ανίχνευσης καρκίνου ή ποσοστό επιβίωσης. Η χρωμοενδοσκόπηση δεν έχει επί του παρόντος σημαντική χρησιμότητα στη προληπτική ή στην κολονοσκόπηση επιτήρησης.

 

Καρκίνος του παχέος εντέρου

Η χρωμοενδοσκόπηση έχει επίσης περιορισμένο και πειραματικό ρόλο στην ενδοσκοπική αξιολόγηση της βαρύτητας του γνωστού καρκίνου του παχέος εντέρου.

 

Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου

Η δυσκολία στην ταυτοποίηση της δυσπλασίας και του καρκινώματος στη χρόνια ελκώδη κολίτιδα οδήγησε στην αξιολόγηση της χρωμοενδοσκόπησης σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση υψηλού κινδύνου. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η ανίχνευση δυσπλασίας βελτιώνεται σημαντικά .Η συσσώρευση αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να έχει αντίκτυπο στις κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση της χρόνιας ελκώδους κολίτιδας Τα στοιχεία σχετικά με την ανίχνευση καρκίνου σε αυτή την περίπτωση είναι αμφίβολα.

 

 

Η χρωμοενδοσκόπηση  είναι μια ενδοσκοπική τεχνική που δεν είναι τεχνικά δύσκολο να ειδικευθεί κάποιος. Ωστόσο, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων απαιτεί εκπαίδευση και μπορεί να μην είναι πάντα εύκολη.