Τι προκαλεί τον οισοφάγο Barrett

Ο οισοφάγος Barrett είναι μια μη φυσιολογική μεταπλασία στο οισοφαγικό επιθήλιο (παρόμοιο με τον εντερικό ιστό). Ο οισοφάγος Barrett μπορεί να προχωρήσει σε οισοφαγικό αδενοκαρκίνωμα, που είναι σπάνιος τύπος καρκίνου.

Παρόλο που ο κίνδυνος μετατροπής σε καρκίνο είναι χαμηλός, πρέπει να διεξάγονται περιοδικοί έλεγχοι για προκαρκινικά κύτταρα ή δυσπλασία.

Συνήθως, ο οισοφάγος Barrett δεν έχει συμπτώματα, αλλά όταν σχετίζεται με τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ), παρουσιάζει συμπτώματα που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες καούρες, προβλήματα στην κατάποση, εμετό με πρόσμιξη αίματος και αναγωγές.

Αιτίες

Η κύρια αιτία του οισοφάγου Barrett δεν είναι ακριβώς γνωστή, αλλά ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ). Τα άτομα με μακροχρόνια ΓΟΠΝ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανιστεί. Στην ΓΟΠΝ, η βαλβίδα του σφιγκτήρα στο κάτω άκρο του οισοφάγου έχει υποστεί βλάβη και επιτρέπει την επιστροφή οξέων από το στομάχι στον οισοφάγο.

Οι ασθενείς με ΓΟΠΝ βρέθηκαν να έχουν μεταπλασία στα κύτταρα του τοιχώματος του οισοφάγου λόγω του οξέος. Αυτό συνεπώς οδηγεί σε οισοφάγο Barrett.

Το 10 έως το 20% των ασθενών με ΓΟΠΝ θα αναπτύξουν οισοφάγο Barrett. Είναι επίσης δυνατό για τους ανθρώπους χωρίς ΓΟΠΝ να αναπτύξουν οισοφάγο Barrett. Όμως η συχνότητα ανάπτυξης του  οισοφάγου  Barrett είναι 3 έως 5 φορές συχνότερη σε άτομα με ΓΟΠΝ σε σχέση με άτομα χωρίς ΓΟΠΝ.

Ο έταιρος παράγοντας κινδύνου για τον οισοφάγο Barrett  είναι η διαφραγματοκήλη , στην οποία τμήμα από το στομάχι προεξέχει διαμέσου του διαφράγματος στον οισοφάγο και έτσι μειώνεται η περισταλτικότητα. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει οισοφάγο Barrett. Σε μελέτες, οι ασθενείς που έπασχαν από ΓΟΠΝ και ανάπτυξαν οισοφάγο Barrett είχαν διαγνωστεί με διαφραγματοκήλη.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου

Ηλικία, φύλο και φυλή

Παράγοντες κινδύνου για τον οισοφάγο Barrett αποτελούν η ηλικία, το φύλο και η φυλή, καθώς και άλλοι παράγοντες όπως το κάπνισμα και τα συμπτώματα καούρας που διαρκούν περισσότερο από δέκα χρόνια. Τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών διαγιγνώσκονται συχνότερα με οισοφάγο Barrett. Υπάρχει συχνά καθυστέρηση 10 έως 20 ετών πριν γίνει η διάγνωση οισοφάγου Barrett. . Σε σύγκριση με τις γυναίκες, οι άνδρες τείνουν να έχουν τρεις έως τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν οισοφάγο Barrett. Επιπλέον, ο  οισοφάγος Barrett είναι πιο διαδεδομένος στους καυκάσιους.

Παχυσαρκία

Ένας άλλος παράγοντας κινδύνου για οισοφάγο Barrett είναι η παχυσαρκία. Μια μελέτη διεξήχθη συγκρίνοντας τους ασθενείς με ή χωρίς οισοφάγο Barrett. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ υψηλού δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και οισοφάγου Barrett. Μία μετα-ανάλυση κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι τα άτομα με ΔΜΣ άνω των 30 kg / m2 διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από οισοφάγο Barrett σε σχέση με άτομα με ΔΜΣ μικρότερο από 30 kg / m2.

Σε μια άλλη μελέτη ελέγχου των περιπτώσεων από τον Edelstein και τους συναδέλφους του, αναφέρθηκε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη ΒΕ ήταν μεγαλύτερος σε άτομα με υψηλότερες αναλογίες μέσης και ισχίου.

Αλκοόλ

Η κατανάλωση οινοπνεύματος έχει επίσης θεωρηθεί ως παράγοντας κινδύνου για οισοφάγο Barrett. Οι μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και οισοφάγου Barrett. Εμφανίζεται πιο συχνά σε άτομα που καταναλώνουν αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες.

Διαβήτης και μεταβολικό σύνδρομο

Ο διαβήτης τύπου 2 αυξάνει τον κίνδυνο για οισοφάγο Barrett κατά 49%, ενώ το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει 2 φορές τον κίνδυνο σε άτομα με ή χωρίς τα συμπτώματα της παλινδρόμησης οξέος. Οι μελέτες δείχνουν ότι ο αυξημένος κίνδυνος και από τους δύο αυτούς παράγοντες (διαβήτης και μεταβολικό σύνδρομο) είναι ανεξάρτητος από άλλους παράγοντες κινδύνου όπως ο ΔΜΣ, η κατανάλωση οινοπνεύματος και το κάπνισμα.

Η απουσία μόλυνσης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Η μόλυνση από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΗP) προκαλεί γαστρίτιδα, έλκη στομάχου και γαστρικούς καρκίνους. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ο οισοφάγος Barrett και η βακτηριακή λοίμωξη σχετίζονται αντίστροφα όταν συγκρίνονται ενδοσκοπικά άτομα με και χωρίς οισοφάγο Barrett. Το βακτήριο έχει ισχυρή σχέση με την ανώμαλη αλλαγή στα κύτταρα του εντέρου και του στομάχου. Η βακτηριακή λοίμωξη αποτρέπει τον οισοφάγο Barrett μειώνοντας την έκκριση του γαστρικού οξέος. Μια μελέτη για τον Η. Pylori έδειξε ότι η λοίμωξη με προστατευμένο από κυτταροτοξίνη γονίδιο Α (cagA +) προστατεύει από οισοφάγο Barrett. Μια άλλη μελέτη από την Ιαπωνία δείχνει επίσης ότι τα άτομα με οισοφάγο Barrett έχουν χαμηλότερο επιπολασμό της λοίμωξης από Helicobacter. Επομένως, η απουσία μόλυνσης από Η. Pylori μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο οισοφάγου Barrett.

Οι άλλοι παράγοντες κινδύνου για οισοφάγο Barrett είναι το χαμηλότερο βάρος γέννησης, η αποφρακτική άπνοια ύπνου (OSA) και τα αυξημένα επίπεδα αδιποκίνης και κυτοκίνης. Τα άτομα που γεννήθηκαν σε λιγότερο από τις 32 εβδομάδες κύησης είναι πιθανότερο να αναπτύξουν οισοφάγο Barrett. Η OSA που σχετίζεται με μια προφλεγμονώδη κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε οισοφάγο Barrett. Επιπλέον, τα επίπεδα κυτοκινών και αδιποκινών που παράγονται από λιπώδη ιστό ήταν υψηλά σε ασθενείς που έπασχαν από οισοφάγο Barrett.

News Medical Life Sciences

Σχετικά άρθρα

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Διαφραγματοκήλη

Οισοφαγίτιδα

Οισοφάγος Barrett

Μάθετε περισσότερα για την θεραπεία με καυτηριασμό του οισοφάγου Barrett